MC Za tichú Moravú (1991)

zatichu

 1. Traplická polka František Maňas / Vladimír Salčák
 2. Za tichú Moravú píseň Blahoslav Smišovský / František Kožík
 3. Krásné chvíle polka Karel Vacek / Karel Vacek
 4. Vůně domova valčík Jaroslav Vinklárek, Blahoslav Smišovský / Vladimír Salčák
 5. Kdosi na mňa požaloval píseň Josef Růžička / Vladimír Salčák
 6. Co to máte za stárka polka Blahoslav Smišovský / Blahoslav Smišovský
 7. Janíčku, Janíčku polka Blahoslav Smišovský / Václav Babula
 8. Zavolaj mě mamko valčík Blahoslav Smišovský / Václav Babula
 9. Hošíčku zrádný polka Josef Poncar /Josef Poncar
 10. Lásku enom jednú potkáváš píseň Blahoslav Smišovský / Václav Babula
 11. Kytička polka Josef Konečný / Josef Konečný
 12. Břestecká skála polka František Maňas / Vladimír Salčák